features Statistik Perkara

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Statistik Perkara

15 Aug

Written by Super User

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA PATI


Dalam tiga tahun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Pati mengalami pasang turut, tetapi masih berkisar di atas jumlah 2500 /tahun. sebagaimana dalam grafik berikut:

statistik 3tahun

Statistik Perkara Pengadilan Agama Pati Selama 3 Tahun Terakhir


Berikut ini merupakan statistik perkara yang menampilkan keadaan perkara per-Tahun 2015

No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Izin Poligami 7
2 Pembatalan Pernikahan 1
3 Cerai Talak 844
4 Cerai Gugat  
5 Harta Bersama 6
6 Perwalian 7
7 Isbath Nikah 7
8 Dispensasi Nikah 167
9 Wali Adlol 21
10 Kewarisan 6
13 Lain-lain 98
Jumlah  2.884