features Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Pegawai Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

15 Aug

SEKRETARIS

 

pa Hartono  
Nama  H. AHMAD HARTONO S.H.                    
Jabatan

Sekretaris 

Pangkat / Golongan

Penata TK.I, III/D 

Pendidikan

S1

 

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA

pa badiroh            
Nama  SITI BADIROH, S.H.I.
Jabatan

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pangkat / Golongan

Penata, III/C

Pendidikan

S1

Dalam Melaksanakan Tugas Dibantu Oleh:

ZONG      
Nama       
 Jabatan 

                                                                           

Pangkat / Golongan

Pendidikan